X Menu sluiten

Taal

Nieuws

Troned Training Factory

Ondertekening samenwerking IFV en Twente Safety Campus

Een officieel moment vanmorgen op de Twente Safety Campus. Daar tekende Wim Beckmann, manager Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), en Stephan Wevers namens de Twente Safety Campus, een overeenkomst voor het organiseren van een trainingsweek brandonderzoek.

Van 25 juni tot en met 30 juni wordt voor het eerste een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw op de Twente Safety Campus speelt een belangrijke rol.Zo zijn er verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw. Ongeveer twintig studenten gaan brandonderzoek doen in een realistische omgeving. De trainingsweek wordt afgesloten met een praktijkexamen brandonderzoek.

“Brandonderzoek wordt steeds belangrijker”, vertelt Stephan Wevers. “Met het onderzoeksgebouw hebben we unieke locatie beschikbaar die een belangrijke bijdrage levert aan het vakgebied brandonderzoek. Het is een mooie stap dat vanaf nu ook de brandweeracademie hiervan gebruik gaat maken”.

blog
Geplaatst op: 26-04-2017
Door: Twente Safety Campus

Gereedschap beschikbaar door Witzand Bouwmaterialen

Op de Twente Safety Campus hebben studenten van de opleiding Elektrotechniek en opleiding Bouw en Infra van het ROC Hengelo scenario’s gemaakt in het brandonderzoeksgebouw. Voor de studenten is dit een leeropdracht, waarin zij praktijkgericht te werk kunnen gaan. Om de studenten goed hun werk uit te laten voeren, heeft Witzand Bouwmaterialen uit Almelo een gedeelte van het gereedschap gesponsord. Een mooie samenwerking!

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Safety Field Lab

Realistisch trainen op hoog niveau

VNOG tekent samenwerkingsovereenkomst met oefencentra in Enschede en Weeze

Brandweervrijwilligers hebben een belangrijke maatschappelijke en veeleisende taak. De trainingseisen zijn hoog. Niet vreemd, want als brandweerman / of –vrouw kom je in de meest uiteenlopende situaties terecht. Van het blussen van branden tot het bevrijden van personen uit auto’s bij verkeersongelukken, mensen redden uit open water of ongevallen met gevaarlijke stoffen. Naast wekelijkse kleinere oefeningen op de kazerne, trainen brandweervrijwilligers een aantal keer per jaar met realistische scenario’s op speciaal daarvoor toegeruste oefenterreinen. Omdat vrijwilligers naast het brandweerwerk vaak een andere baan hebben, is het plannen van de oefeningen een ingewikkelde zaak.

Tot op heden was Training Base Weeze (TBW) de aanbieder voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (waar de brandweer onder valt), maar de komende jaren komt daar ook Trainingscentrum Oost-Nederland (TRONED) van Veiligheidsregio Twente in Enschede bij.

Vrijdag 3 februari tekenden alle partijen een meerjarige samenwerkingsovereenkomst.  Daarmee kan de complexe planningspuzzel worden afgerond en is ieder korps de komende jaren verzekerd van goede trainingsmogelijkheden.

De VNOG is bijzonder trots op deze samenwerking tussen publieke en private sector. Aart Schoenmaker, directeur VNOG: ”De twee oefencentra hebben ieder specifieke trainingsmogelijkheden, zoals een ondergrondse parkeergarage bij TBW en hoogbouw bij TRONED. Met deze samenwerking kunnen we hier optimaal van profiteren en voorkomen we onnodige investeringen. Met goed getrainde mensen werken we gezamenlijk aan de veiligheid in onze regio.”

blog
Geplaatst op: 03-02-2017
Door: Troned

Crisistraining Livio bij Safety Care Center

Een aantal medewerkers van de organisatie Livio heeft eind september de training ‘In de Bak’ gevolgd bij het Safety Care Center. In deze training hebben de deelnemers uitleg gekregen over hoe zij moeten handelen als ze moeten samenwerken met de hulpdiensten bij een calamiteit in of rondom hun zorglocatie.

In de praktijk

Wateroverlast in een verzorgingshuis, brand in een ziekenhuis, het zijn situaties die je als werknemer bij een zorgorganisatie niet hoopt mee te maken. Toch gebeuren dit soort incidenten wel. Hoe vindt afstemming plaats tussen verschillende hulpdiensten, waar kan de getroffen zorginstelling informatie brengen en halen en welke informatie is dan relevant? Dit zijn thema’s die behandeld worden, niet alleen in theorie, maar vooral ook in de praktijk. Door het doen en beleven doen de deelnemers ervaring op, waardoor deze materie meer gaat leven en waarmee ze meer praktisch voorbereid zijn.

Goed voorbereid

De reacties van de Livio-medewerkers waren zeer positief. “Ik hoop het nooit mee te maken, maar als het gebeurt, ben ik in ieder geval goed voorbereid”, aldus één van de deelnemers. De deelnemers waardeerden het enthousiasme van de trainers met een goed en uitstekend. Het Safety Care Center heeft diverse ruimtes die ingedeeld zijn als verzorgingshuis, huisartsenpost en SEH-unit.

blog
Geplaatst op: 14-10-2016
Door: Safety Care Center

Koninklijk bezoek

Op donderdag 6 oktober bezoekt Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de Twente Safety Campus. Dit aansluitend op de opening van het landelijke congres van Brandweer Nederland in het Wilminktheater in Enschede.

Het werkbezoek van de Koning aan de Twente Safety Campus staat in het teken van Veiligheid Denken, Doen en Beleven. Bij de Risk Factory Twente ervaren kinderen van groep 8 en kwetsbare senioren in nagebootste praktijksituaties (on)veiligheid en leren ze d.m.v. interactieve veiligheidsscenario’s hoe te handelen. De Koning kijkt mee bij een schoolklas die enkele scenario’s beleven. Bij het Safety Field Lab en Troned praat de Koning met experts over het trainen van veiligheidsprofessionals en het belang van samenwerking met bedrijven, het onderwijs, kennisinstituten en andere veiligheidspartners. Ook worden diverse demonstraties gegeven hoe een brand verloopt en hoe deze kan worden geblust.

“We zijn enorm verheugd de koning te mogen verwelkomen op onze Campus. We kijken er naar uit om hem de mooie ontwikkelingen op ons terrein te laten zien”, zegt Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente.

Voorafgaand aan het werkbezoek zal de Koning het Landelijke brandweercongres bijwonen. Hij zal hier tevens een speech houden.

blog
Geplaatst op: 16-09-2016
Door: Twente Safety Campus

Steeds meer scholen verbinden zich aan Risk Factory

Op woensdag 29 maart ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en de Stichting Scholengroep Primato Hengelo (acht basisscholen verdeeld over dertien locaties) een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory in de lesprogramma’s van acht basisscholen uit Hengelo wordt opgenomen. Primato is het eerste Hengelose, maar het achtste Twentse bestuur dat zich heeft verbonden aan het concept. Steeds meer besturen zien de nut en noodzaak om het onderdeel te laten zijn van het lesprogramma op scholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen.

In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Breemars ondertekenden de burgemeester van Hengelo, de heer Schelberg, en de algemeen directeur van Primato, de heer Loman, de intentieverklaring.

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Risk Factory Twente

91 studenten van ROC van Twente krijgen les over brandveiligheid

Op donderdag 2 februari ontving Brandweer Twente 91 eerstejaarsstudenten van de opleiding Bouw en Infra van het ROC van Twente op de Twente Safety Campus. Ze maakten bij ons kennis met onderdelen als brandveiligheid in de bouw en brandonderzoek. Daarnaast brachten ze ook een bezoek aan onze Risk Factory Twente.

Vanaf 2013 werkt Brandweer Twente al nauw samen met het ROC van Twente. Het vakgebied brandveiligheid is inmiddels geïntegreerd in de beroepsopleiding Bouw en Infra. Dit heeft tot doel om studenten kennis te laten maken met de gevolgen van brand, brandgedrag, maar ook de herkenning van brandpreventieve maatregelen, de organisatie van de brandweer en de Twente Safety Campus.

De lessen zijn interactief: geen dikke boeken doorspitten, maar leren door te doen. Onder leiding van brandweerdocenten volgen de studenten een gevarieerd en praktijkgericht lesprogramma over brandveiligheid.

blog
Geplaatst op: 03-02-2017
Door: Twente Safety Campus

Twente Safety Campus project van het jaar

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Twente Board is de Twente Safety Campus verkozen tot het project van het jaar 2016. Een prachtige beloning voor onze innovatieve campus.

Naast de Twente Safety Campus waren drie andere projecten genomineerd. De internationale school Twente, Twente branding en Ondernemend Twente. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst moest ieder project een pitch houden voor de aanwezigen. Na de pitch werd er gestemd. Albert Gieling hield namens de TSC de pitch waarin hij een oproep deed aan de Twenteboard om de kansen die er liggen op het gebied van Safety & Security samen te benutten. Om samen te werken aan vernieuwende veiligheidsoplossingen. Samen voor veiligheid, samen voor economische ontwikkeling.

En die oproep sprak de aanwezigen aan. De meeste stemmen gingen naar de Twente Safety Campus en werd hiermee benoemd tot project van het jaar 2016.

Albert Gieling nam de prijs, een mooie plaquette en een bos bloemen, namens de Twente Safety Campus in ontvangst.

blog
Geplaatst op: 13-01-2017
Door: Twente Safety Campus

Bezoek Koning Willem Alexander

Op donderdag 6 oktober werd de Twente Safety Campus vereerd met een werkbezoek van Koning Willem Alexander. Hij nam een kijkje bij de Risk Factory Twente, het nieuwe oefenterrein van Troned en hij kreeg informatie over het Safety Field Lab. RTV Oost maakte een reportage.

blog
Geplaatst op: 10-10-2016
Door: Twente Safety Campus

Veel belangstelling voor Twentse veiligheidsinnovatie

Vulkon ontwikkelde een kookbeveiliger die er voor zorgt dat wanneer etenswaren in de pan droogkoken het gas- of de kookplaat automatisch uit gaat. Hierdoor is het onmogelijk dat er een vlam in de pan ontstaat. De kookbeveiligers zijn op alle gaskookplaten en elektrische kookplaten te monteren.

Vanuit het Safety Field Lab hebben wij samen met Brandweer Twente meegedacht met deze Twentse vinding.

Bekijk het filmpje van deze prachtige veiligheidsinnovatie.

Lees hier de referentie van Vulkon BV.

blog
Geplaatst op: 15-09-2016
Door: Safety Field Lab

Ondertekening samenwerking IFV en Twente Safety Campus

Een officieel moment vanmorgen op de Twente Safety Campus. Daar tekende Wim Beckmann, manager Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), en Stephan Wevers namens de Twente Safety Campus, een overeenkomst voor het organiseren van een trainingsweek brandonderzoek.

Van 25 juni tot en met 30 juni wordt voor het eerste een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw op de Twente Safety Campus speelt een belangrijke rol.Zo zijn er verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw. Ongeveer twintig studenten gaan brandonderzoek doen in een realistische omgeving. De trainingsweek wordt afgesloten met een praktijkexamen brandonderzoek.

“Brandonderzoek wordt steeds belangrijker”, vertelt Stephan Wevers. “Met het onderzoeksgebouw hebben we unieke locatie beschikbaar die een belangrijke bijdrage levert aan het vakgebied brandonderzoek. Het is een mooie stap dat vanaf nu ook de brandweeracademie hiervan gebruik gaat maken”.

blog
Geplaatst op: 26-04-2017
Door: Twente Safety Campus

Steeds meer scholen verbinden zich aan Risk Factory

Op woensdag 29 maart ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en de Stichting Scholengroep Primato Hengelo (acht basisscholen verdeeld over dertien locaties) een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory in de lesprogramma’s van acht basisscholen uit Hengelo wordt opgenomen. Primato is het eerste Hengelose, maar het achtste Twentse bestuur dat zich heeft verbonden aan het concept. Steeds meer besturen zien de nut en noodzaak om het onderdeel te laten zijn van het lesprogramma op scholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen.

In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Breemars ondertekenden de burgemeester van Hengelo, de heer Schelberg, en de algemeen directeur van Primato, de heer Loman, de intentieverklaring.

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Risk Factory Twente

Gereedschap beschikbaar door Witzand Bouwmaterialen

Op de Twente Safety Campus hebben studenten van de opleiding Elektrotechniek en opleiding Bouw en Infra van het ROC Hengelo scenario’s gemaakt in het brandonderzoeksgebouw. Voor de studenten is dit een leeropdracht, waarin zij praktijkgericht te werk kunnen gaan. Om de studenten goed hun werk uit te laten voeren, heeft Witzand Bouwmaterialen uit Almelo een gedeelte van het gereedschap gesponsord. Een mooie samenwerking!

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Safety Field Lab

91 studenten van ROC van Twente krijgen les over brandveiligheid

Op donderdag 2 februari ontving Brandweer Twente 91 eerstejaarsstudenten van de opleiding Bouw en Infra van het ROC van Twente op de Twente Safety Campus. Ze maakten bij ons kennis met onderdelen als brandveiligheid in de bouw en brandonderzoek. Daarnaast brachten ze ook een bezoek aan onze Risk Factory Twente.

Vanaf 2013 werkt Brandweer Twente al nauw samen met het ROC van Twente. Het vakgebied brandveiligheid is inmiddels geïntegreerd in de beroepsopleiding Bouw en Infra. Dit heeft tot doel om studenten kennis te laten maken met de gevolgen van brand, brandgedrag, maar ook de herkenning van brandpreventieve maatregelen, de organisatie van de brandweer en de Twente Safety Campus.

De lessen zijn interactief: geen dikke boeken doorspitten, maar leren door te doen. Onder leiding van brandweerdocenten volgen de studenten een gevarieerd en praktijkgericht lesprogramma over brandveiligheid.

blog
Geplaatst op: 03-02-2017
Door: Twente Safety Campus

Realistisch trainen op hoog niveau

VNOG tekent samenwerkingsovereenkomst met oefencentra in Enschede en Weeze

Brandweervrijwilligers hebben een belangrijke maatschappelijke en veeleisende taak. De trainingseisen zijn hoog. Niet vreemd, want als brandweerman / of –vrouw kom je in de meest uiteenlopende situaties terecht. Van het blussen van branden tot het bevrijden van personen uit auto’s bij verkeersongelukken, mensen redden uit open water of ongevallen met gevaarlijke stoffen. Naast wekelijkse kleinere oefeningen op de kazerne, trainen brandweervrijwilligers een aantal keer per jaar met realistische scenario’s op speciaal daarvoor toegeruste oefenterreinen. Omdat vrijwilligers naast het brandweerwerk vaak een andere baan hebben, is het plannen van de oefeningen een ingewikkelde zaak.

Tot op heden was Training Base Weeze (TBW) de aanbieder voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (waar de brandweer onder valt), maar de komende jaren komt daar ook Trainingscentrum Oost-Nederland (TRONED) van Veiligheidsregio Twente in Enschede bij.

Vrijdag 3 februari tekenden alle partijen een meerjarige samenwerkingsovereenkomst.  Daarmee kan de complexe planningspuzzel worden afgerond en is ieder korps de komende jaren verzekerd van goede trainingsmogelijkheden.

De VNOG is bijzonder trots op deze samenwerking tussen publieke en private sector. Aart Schoenmaker, directeur VNOG: ”De twee oefencentra hebben ieder specifieke trainingsmogelijkheden, zoals een ondergrondse parkeergarage bij TBW en hoogbouw bij TRONED. Met deze samenwerking kunnen we hier optimaal van profiteren en voorkomen we onnodige investeringen. Met goed getrainde mensen werken we gezamenlijk aan de veiligheid in onze regio.”

blog
Geplaatst op: 03-02-2017
Door: Troned

Twente Safety Campus project van het jaar

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Twente Board is de Twente Safety Campus verkozen tot het project van het jaar 2016. Een prachtige beloning voor onze innovatieve campus.

Naast de Twente Safety Campus waren drie andere projecten genomineerd. De internationale school Twente, Twente branding en Ondernemend Twente. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst moest ieder project een pitch houden voor de aanwezigen. Na de pitch werd er gestemd. Albert Gieling hield namens de TSC de pitch waarin hij een oproep deed aan de Twenteboard om de kansen die er liggen op het gebied van Safety & Security samen te benutten. Om samen te werken aan vernieuwende veiligheidsoplossingen. Samen voor veiligheid, samen voor economische ontwikkeling.

En die oproep sprak de aanwezigen aan. De meeste stemmen gingen naar de Twente Safety Campus en werd hiermee benoemd tot project van het jaar 2016.

Albert Gieling nam de prijs, een mooie plaquette en een bos bloemen, namens de Twente Safety Campus in ontvangst.

blog
Geplaatst op: 13-01-2017
Door: Twente Safety Campus

Crisistraining Livio bij Safety Care Center

Een aantal medewerkers van de organisatie Livio heeft eind september de training ‘In de Bak’ gevolgd bij het Safety Care Center. In deze training hebben de deelnemers uitleg gekregen over hoe zij moeten handelen als ze moeten samenwerken met de hulpdiensten bij een calamiteit in of rondom hun zorglocatie.

In de praktijk

Wateroverlast in een verzorgingshuis, brand in een ziekenhuis, het zijn situaties die je als werknemer bij een zorgorganisatie niet hoopt mee te maken. Toch gebeuren dit soort incidenten wel. Hoe vindt afstemming plaats tussen verschillende hulpdiensten, waar kan de getroffen zorginstelling informatie brengen en halen en welke informatie is dan relevant? Dit zijn thema’s die behandeld worden, niet alleen in theorie, maar vooral ook in de praktijk. Door het doen en beleven doen de deelnemers ervaring op, waardoor deze materie meer gaat leven en waarmee ze meer praktisch voorbereid zijn.

Goed voorbereid

De reacties van de Livio-medewerkers waren zeer positief. “Ik hoop het nooit mee te maken, maar als het gebeurt, ben ik in ieder geval goed voorbereid”, aldus één van de deelnemers. De deelnemers waardeerden het enthousiasme van de trainers met een goed en uitstekend. Het Safety Care Center heeft diverse ruimtes die ingedeeld zijn als verzorgingshuis, huisartsenpost en SEH-unit.

blog
Geplaatst op: 14-10-2016
Door: Safety Care Center

Bezoek Koning Willem Alexander

Op donderdag 6 oktober werd de Twente Safety Campus vereerd met een werkbezoek van Koning Willem Alexander. Hij nam een kijkje bij de Risk Factory Twente, het nieuwe oefenterrein van Troned en hij kreeg informatie over het Safety Field Lab. RTV Oost maakte een reportage.

blog
Geplaatst op: 10-10-2016
Door: Twente Safety Campus

Koninklijk bezoek

Op donderdag 6 oktober bezoekt Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de Twente Safety Campus. Dit aansluitend op de opening van het landelijke congres van Brandweer Nederland in het Wilminktheater in Enschede.

Het werkbezoek van de Koning aan de Twente Safety Campus staat in het teken van Veiligheid Denken, Doen en Beleven. Bij de Risk Factory Twente ervaren kinderen van groep 8 en kwetsbare senioren in nagebootste praktijksituaties (on)veiligheid en leren ze d.m.v. interactieve veiligheidsscenario’s hoe te handelen. De Koning kijkt mee bij een schoolklas die enkele scenario’s beleven. Bij het Safety Field Lab en Troned praat de Koning met experts over het trainen van veiligheidsprofessionals en het belang van samenwerking met bedrijven, het onderwijs, kennisinstituten en andere veiligheidspartners. Ook worden diverse demonstraties gegeven hoe een brand verloopt en hoe deze kan worden geblust.

“We zijn enorm verheugd de koning te mogen verwelkomen op onze Campus. We kijken er naar uit om hem de mooie ontwikkelingen op ons terrein te laten zien”, zegt Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente.

Voorafgaand aan het werkbezoek zal de Koning het Landelijke brandweercongres bijwonen. Hij zal hier tevens een speech houden.

blog
Geplaatst op: 16-09-2016
Door: Twente Safety Campus

Veel belangstelling voor Twentse veiligheidsinnovatie

Vulkon ontwikkelde een kookbeveiliger die er voor zorgt dat wanneer etenswaren in de pan droogkoken het gas- of de kookplaat automatisch uit gaat. Hierdoor is het onmogelijk dat er een vlam in de pan ontstaat. De kookbeveiligers zijn op alle gaskookplaten en elektrische kookplaten te monteren.

Vanuit het Safety Field Lab hebben wij samen met Brandweer Twente meegedacht met deze Twentse vinding.

Bekijk het filmpje van deze prachtige veiligheidsinnovatie.

Lees hier de referentie van Vulkon BV.

blog
Geplaatst op: 15-09-2016
Door: Safety Field Lab