X Menu sluiten

Taal

Nieuws

Troned Training Factory

Rook bij brand gevaarlijk? 'Snuffel' drone van de toekomst weet het

Het lijkt wel science-fiction: een drone die door een grote rookwolk bij een brand vliegt en direct kan zeggen of de rook gevaarlijk is. Door een samenwerking van Saxion, Brandweer Twente en drone-ontwikkelaar Dronexperts moet het in de toekomst het nieuwe wapen van de brandweer worden.  Als testlocatie wordt de Twente Safety Campus gebruikt.

Bekijk het item van RTV Oost.

blog
Geplaatst op: 18-07-2017
Door: Twente Safety Campus

Grootste civiele dronesproducent ter wereld kiest voor Twente

Het Chinese bedrijf DJI heeft ervoor gekozen om met Space53 projecten te ontwikkelen om de publieke veiligheid te vergroten door de inzet van drones. Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma op Technology Base voor reddingswerkers en het ontwikkelen van standaard procedures voor het inzetten van drones bij hun reddingsacties. DJI, wereldwijd marktleider in ontwikkeling en productie van civiele drones, tekende op woensdag 5 juli op de Twente Safety Campus een Memorandum of Understanding met Space53, de publiek-private samenwerking voor ontwikkeling van onbemande systemen.

In maart dit jaar publiceerde DJI een rapport waaruit blijkt dat in de afgelopen vijf jaar de inzet van drones wereldwijd ten minste 59 mensen het leven heeft gered. Overal ter wereld worden drones steeds vaker ingezet door brandweer en reddingswerkers tijdens operaties.

Lees hier meer over op de website van Space53.

blog
Geplaatst op: 05-07-2017
Door: Twente Safety Campus

Steeds meer scholen verbinden zich aan Risk Factory

Op woensdag 29 maart ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en de Stichting Scholengroep Primato Hengelo (acht basisscholen verdeeld over dertien locaties) een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory in de lesprogramma’s van acht basisscholen uit Hengelo wordt opgenomen. Primato is het eerste Hengelose, maar het achtste Twentse bestuur dat zich heeft verbonden aan het concept. Steeds meer besturen zien de nut en noodzaak om het onderdeel te laten zijn van het lesprogramma op scholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen.

In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Breemars ondertekenden de burgemeester van Hengelo, de heer Schelberg, en de algemeen directeur van Primato, de heer Loman, de intentieverklaring.

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Risk Factory Twente

91 studenten van ROC van Twente krijgen les over brandveiligheid

Op donderdag 2 februari ontving Brandweer Twente 91 eerstejaarsstudenten van de opleiding Bouw en Infra van het ROC van Twente op de Twente Safety Campus. Ze maakten bij ons kennis met onderdelen als brandveiligheid in de bouw en brandonderzoek. Daarnaast brachten ze ook een bezoek aan onze Risk Factory Twente.

Vanaf 2013 werkt Brandweer Twente al nauw samen met het ROC van Twente. Het vakgebied brandveiligheid is inmiddels geïntegreerd in de beroepsopleiding Bouw en Infra. Dit heeft tot doel om studenten kennis te laten maken met de gevolgen van brand, brandgedrag, maar ook de herkenning van brandpreventieve maatregelen, de organisatie van de brandweer en de Twente Safety Campus.

De lessen zijn interactief: geen dikke boeken doorspitten, maar leren door te doen. Onder leiding van brandweerdocenten volgen de studenten een gevarieerd en praktijkgericht lesprogramma over brandveiligheid.

blog
Geplaatst op: 03-02-2017
Door: Twente Safety Campus

Twente Safety Campus project van het jaar

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Twente Board is de Twente Safety Campus verkozen tot het project van het jaar 2016. Een prachtige beloning voor onze innovatieve campus.

Naast de Twente Safety Campus waren drie andere projecten genomineerd. De internationale school Twente, Twente branding en Ondernemend Twente. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst moest ieder project een pitch houden voor de aanwezigen. Na de pitch werd er gestemd. Albert Gieling hield namens de TSC de pitch waarin hij een oproep deed aan de Twenteboard om de kansen die er liggen op het gebied van Safety & Security samen te benutten. Om samen te werken aan vernieuwende veiligheidsoplossingen. Samen voor veiligheid, samen voor economische ontwikkeling.

En die oproep sprak de aanwezigen aan. De meeste stemmen gingen naar de Twente Safety Campus en werd hiermee benoemd tot project van het jaar 2016.

Albert Gieling nam de prijs, een mooie plaquette en een bos bloemen, namens de Twente Safety Campus in ontvangst.

blog
Geplaatst op: 13-01-2017
Door: Twente Safety Campus

Een week brandonderzoek op de Twente Safety Campus

Van 25 juni tot en met 30 juni is voor het eerst een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Samen met het IFV werd de praktijkweek voor de leergang brandonderzoeker georganiseerd.

Ongeveer twintig studenten deden ter afsluiting van hun opleiding brandonderzoek in een realistische omgeving. De intensieve week bestond uit een goede mix van theorie en praktijk. Door de diversiteit aan brandscenario’s, verschillende demo’s, praktijktesten en het houden van interviews moesten de studenten aan de slag om achter de oorzaak van een brand te komen. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw speelde een belangrijke rol. Zo waren er vijf verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw.

Zowel het IFV als de Twente Safety Campus kijken terug op een zeer geslaagde week.

blog
Geplaatst op: 07-07-2017
Door: Safety Field Lab

Ondertekening samenwerking IFV en Twente Safety Campus

Een officieel moment vanmorgen op de Twente Safety Campus. Daar tekende Wim Beckmann, manager Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), en Stephan Wevers namens de Twente Safety Campus, een overeenkomst voor het organiseren van een trainingsweek brandonderzoek.

Van 25 juni tot en met 30 juni wordt voor het eerste een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw op de Twente Safety Campus speelt een belangrijke rol.Zo zijn er verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw. Ongeveer twintig studenten gaan brandonderzoek doen in een realistische omgeving. De trainingsweek wordt afgesloten met een praktijkexamen brandonderzoek.

“Brandonderzoek wordt steeds belangrijker”, vertelt Stephan Wevers. “Met het onderzoeksgebouw hebben we unieke locatie beschikbaar die een belangrijke bijdrage levert aan het vakgebied brandonderzoek. Het is een mooie stap dat vanaf nu ook de brandweeracademie hiervan gebruik gaat maken”.

blog
Geplaatst op: 26-04-2017
Door: Twente Safety Campus

Gereedschap beschikbaar door Witzand Bouwmaterialen

Op de Twente Safety Campus hebben studenten van de opleiding Elektrotechniek en opleiding Bouw en Infra van het ROC Hengelo scenario’s gemaakt in het brandonderzoeksgebouw. Voor de studenten is dit een leeropdracht, waarin zij praktijkgericht te werk kunnen gaan. Om de studenten goed hun werk uit te laten voeren, heeft Witzand Bouwmaterialen uit Almelo een gedeelte van het gereedschap gesponsord. Een mooie samenwerking!

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Safety Field Lab

Realistisch trainen op hoog niveau

VNOG tekent samenwerkingsovereenkomst met oefencentra in Enschede en Weeze

Brandweervrijwilligers hebben een belangrijke maatschappelijke en veeleisende taak. De trainingseisen zijn hoog. Niet vreemd, want als brandweerman / of –vrouw kom je in de meest uiteenlopende situaties terecht. Van het blussen van branden tot het bevrijden van personen uit auto’s bij verkeersongelukken, mensen redden uit open water of ongevallen met gevaarlijke stoffen. Naast wekelijkse kleinere oefeningen op de kazerne, trainen brandweervrijwilligers een aantal keer per jaar met realistische scenario’s op speciaal daarvoor toegeruste oefenterreinen. Omdat vrijwilligers naast het brandweerwerk vaak een andere baan hebben, is het plannen van de oefeningen een ingewikkelde zaak.

Tot op heden was Training Base Weeze (TBW) de aanbieder voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (waar de brandweer onder valt), maar de komende jaren komt daar ook Trainingscentrum Oost-Nederland (TRONED) van Veiligheidsregio Twente in Enschede bij.

Vrijdag 3 februari tekenden alle partijen een meerjarige samenwerkingsovereenkomst.  Daarmee kan de complexe planningspuzzel worden afgerond en is ieder korps de komende jaren verzekerd van goede trainingsmogelijkheden.

De VNOG is bijzonder trots op deze samenwerking tussen publieke en private sector. Aart Schoenmaker, directeur VNOG: ”De twee oefencentra hebben ieder specifieke trainingsmogelijkheden, zoals een ondergrondse parkeergarage bij TBW en hoogbouw bij TRONED. Met deze samenwerking kunnen we hier optimaal van profiteren en voorkomen we onnodige investeringen. Met goed getrainde mensen werken we gezamenlijk aan de veiligheid in onze regio.”

blog
Geplaatst op: 03-02-2017
Door: Troned

Crisistraining Livio bij Safety Care Center

Een aantal medewerkers van de organisatie Livio heeft eind september de training ‘In de Bak’ gevolgd bij het Safety Care Center. In deze training hebben de deelnemers uitleg gekregen over hoe zij moeten handelen als ze moeten samenwerken met de hulpdiensten bij een calamiteit in of rondom hun zorglocatie.

In de praktijk

Wateroverlast in een verzorgingshuis, brand in een ziekenhuis, het zijn situaties die je als werknemer bij een zorgorganisatie niet hoopt mee te maken. Toch gebeuren dit soort incidenten wel. Hoe vindt afstemming plaats tussen verschillende hulpdiensten, waar kan de getroffen zorginstelling informatie brengen en halen en welke informatie is dan relevant? Dit zijn thema’s die behandeld worden, niet alleen in theorie, maar vooral ook in de praktijk. Door het doen en beleven doen de deelnemers ervaring op, waardoor deze materie meer gaat leven en waarmee ze meer praktisch voorbereid zijn.

Goed voorbereid

De reacties van de Livio-medewerkers waren zeer positief. “Ik hoop het nooit mee te maken, maar als het gebeurt, ben ik in ieder geval goed voorbereid”, aldus één van de deelnemers. De deelnemers waardeerden het enthousiasme van de trainers met een goed en uitstekend. Het Safety Care Center heeft diverse ruimtes die ingedeeld zijn als verzorgingshuis, huisartsenpost en SEH-unit.

blog
Geplaatst op: 14-10-2016
Door: Safety Care Center

Rook bij brand gevaarlijk? 'Snuffel' drone van de toekomst weet het

Het lijkt wel science-fiction: een drone die door een grote rookwolk bij een brand vliegt en direct kan zeggen of de rook gevaarlijk is. Door een samenwerking van Saxion, Brandweer Twente en drone-ontwikkelaar Dronexperts moet het in de toekomst het nieuwe wapen van de brandweer worden.  Als testlocatie wordt de Twente Safety Campus gebruikt.

Bekijk het item van RTV Oost.

blog
Geplaatst op: 18-07-2017
Door: Twente Safety Campus

Een week brandonderzoek op de Twente Safety Campus

Van 25 juni tot en met 30 juni is voor het eerst een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Samen met het IFV werd de praktijkweek voor de leergang brandonderzoeker georganiseerd.

Ongeveer twintig studenten deden ter afsluiting van hun opleiding brandonderzoek in een realistische omgeving. De intensieve week bestond uit een goede mix van theorie en praktijk. Door de diversiteit aan brandscenario’s, verschillende demo’s, praktijktesten en het houden van interviews moesten de studenten aan de slag om achter de oorzaak van een brand te komen. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw speelde een belangrijke rol. Zo waren er vijf verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw.

Zowel het IFV als de Twente Safety Campus kijken terug op een zeer geslaagde week.

blog
Geplaatst op: 07-07-2017
Door: Safety Field Lab

Grootste civiele dronesproducent ter wereld kiest voor Twente

Het Chinese bedrijf DJI heeft ervoor gekozen om met Space53 projecten te ontwikkelen om de publieke veiligheid te vergroten door de inzet van drones. Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma op Technology Base voor reddingswerkers en het ontwikkelen van standaard procedures voor het inzetten van drones bij hun reddingsacties. DJI, wereldwijd marktleider in ontwikkeling en productie van civiele drones, tekende op woensdag 5 juli op de Twente Safety Campus een Memorandum of Understanding met Space53, de publiek-private samenwerking voor ontwikkeling van onbemande systemen.

In maart dit jaar publiceerde DJI een rapport waaruit blijkt dat in de afgelopen vijf jaar de inzet van drones wereldwijd ten minste 59 mensen het leven heeft gered. Overal ter wereld worden drones steeds vaker ingezet door brandweer en reddingswerkers tijdens operaties.

Lees hier meer over op de website van Space53.

blog
Geplaatst op: 05-07-2017
Door: Twente Safety Campus

Ondertekening samenwerking IFV en Twente Safety Campus

Een officieel moment vanmorgen op de Twente Safety Campus. Daar tekende Wim Beckmann, manager Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), en Stephan Wevers namens de Twente Safety Campus, een overeenkomst voor het organiseren van een trainingsweek brandonderzoek.

Van 25 juni tot en met 30 juni wordt voor het eerste een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw op de Twente Safety Campus speelt een belangrijke rol.Zo zijn er verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw. Ongeveer twintig studenten gaan brandonderzoek doen in een realistische omgeving. De trainingsweek wordt afgesloten met een praktijkexamen brandonderzoek.

“Brandonderzoek wordt steeds belangrijker”, vertelt Stephan Wevers. “Met het onderzoeksgebouw hebben we unieke locatie beschikbaar die een belangrijke bijdrage levert aan het vakgebied brandonderzoek. Het is een mooie stap dat vanaf nu ook de brandweeracademie hiervan gebruik gaat maken”.

blog
Geplaatst op: 26-04-2017
Door: Twente Safety Campus

Steeds meer scholen verbinden zich aan Risk Factory

Op woensdag 29 maart ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en de Stichting Scholengroep Primato Hengelo (acht basisscholen verdeeld over dertien locaties) een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory in de lesprogramma’s van acht basisscholen uit Hengelo wordt opgenomen. Primato is het eerste Hengelose, maar het achtste Twentse bestuur dat zich heeft verbonden aan het concept. Steeds meer besturen zien de nut en noodzaak om het onderdeel te laten zijn van het lesprogramma op scholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen.

In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Breemars ondertekenden de burgemeester van Hengelo, de heer Schelberg, en de algemeen directeur van Primato, de heer Loman, de intentieverklaring.

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Risk Factory Twente

Gereedschap beschikbaar door Witzand Bouwmaterialen

Op de Twente Safety Campus hebben studenten van de opleiding Elektrotechniek en opleiding Bouw en Infra van het ROC Hengelo scenario’s gemaakt in het brandonderzoeksgebouw. Voor de studenten is dit een leeropdracht, waarin zij praktijkgericht te werk kunnen gaan. Om de studenten goed hun werk uit te laten voeren, heeft Witzand Bouwmaterialen uit Almelo een gedeelte van het gereedschap gesponsord. Een mooie samenwerking!

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Safety Field Lab

91 studenten van ROC van Twente krijgen les over brandveiligheid

Op donderdag 2 februari ontving Brandweer Twente 91 eerstejaarsstudenten van de opleiding Bouw en Infra van het ROC van Twente op de Twente Safety Campus. Ze maakten bij ons kennis met onderdelen als brandveiligheid in de bouw en brandonderzoek. Daarnaast brachten ze ook een bezoek aan onze Risk Factory Twente.

Vanaf 2013 werkt Brandweer Twente al nauw samen met het ROC van Twente. Het vakgebied brandveiligheid is inmiddels geïntegreerd in de beroepsopleiding Bouw en Infra. Dit heeft tot doel om studenten kennis te laten maken met de gevolgen van brand, brandgedrag, maar ook de herkenning van brandpreventieve maatregelen, de organisatie van de brandweer en de Twente Safety Campus.

De lessen zijn interactief: geen dikke boeken doorspitten, maar leren door te doen. Onder leiding van brandweerdocenten volgen de studenten een gevarieerd en praktijkgericht lesprogramma over brandveiligheid.

blog
Geplaatst op: 03-02-2017
Door: Twente Safety Campus

Realistisch trainen op hoog niveau

VNOG tekent samenwerkingsovereenkomst met oefencentra in Enschede en Weeze

Brandweervrijwilligers hebben een belangrijke maatschappelijke en veeleisende taak. De trainingseisen zijn hoog. Niet vreemd, want als brandweerman / of –vrouw kom je in de meest uiteenlopende situaties terecht. Van het blussen van branden tot het bevrijden van personen uit auto’s bij verkeersongelukken, mensen redden uit open water of ongevallen met gevaarlijke stoffen. Naast wekelijkse kleinere oefeningen op de kazerne, trainen brandweervrijwilligers een aantal keer per jaar met realistische scenario’s op speciaal daarvoor toegeruste oefenterreinen. Omdat vrijwilligers naast het brandweerwerk vaak een andere baan hebben, is het plannen van de oefeningen een ingewikkelde zaak.

Tot op heden was Training Base Weeze (TBW) de aanbieder voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (waar de brandweer onder valt), maar de komende jaren komt daar ook Trainingscentrum Oost-Nederland (TRONED) van Veiligheidsregio Twente in Enschede bij.

Vrijdag 3 februari tekenden alle partijen een meerjarige samenwerkingsovereenkomst.  Daarmee kan de complexe planningspuzzel worden afgerond en is ieder korps de komende jaren verzekerd van goede trainingsmogelijkheden.

De VNOG is bijzonder trots op deze samenwerking tussen publieke en private sector. Aart Schoenmaker, directeur VNOG: ”De twee oefencentra hebben ieder specifieke trainingsmogelijkheden, zoals een ondergrondse parkeergarage bij TBW en hoogbouw bij TRONED. Met deze samenwerking kunnen we hier optimaal van profiteren en voorkomen we onnodige investeringen. Met goed getrainde mensen werken we gezamenlijk aan de veiligheid in onze regio.”

blog
Geplaatst op: 03-02-2017
Door: Troned

Twente Safety Campus project van het jaar

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Twente Board is de Twente Safety Campus verkozen tot het project van het jaar 2016. Een prachtige beloning voor onze innovatieve campus.

Naast de Twente Safety Campus waren drie andere projecten genomineerd. De internationale school Twente, Twente branding en Ondernemend Twente. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst moest ieder project een pitch houden voor de aanwezigen. Na de pitch werd er gestemd. Albert Gieling hield namens de TSC de pitch waarin hij een oproep deed aan de Twenteboard om de kansen die er liggen op het gebied van Safety & Security samen te benutten. Om samen te werken aan vernieuwende veiligheidsoplossingen. Samen voor veiligheid, samen voor economische ontwikkeling.

En die oproep sprak de aanwezigen aan. De meeste stemmen gingen naar de Twente Safety Campus en werd hiermee benoemd tot project van het jaar 2016.

Albert Gieling nam de prijs, een mooie plaquette en een bos bloemen, namens de Twente Safety Campus in ontvangst.

blog
Geplaatst op: 13-01-2017
Door: Twente Safety Campus

Crisistraining Livio bij Safety Care Center

Een aantal medewerkers van de organisatie Livio heeft eind september de training ‘In de Bak’ gevolgd bij het Safety Care Center. In deze training hebben de deelnemers uitleg gekregen over hoe zij moeten handelen als ze moeten samenwerken met de hulpdiensten bij een calamiteit in of rondom hun zorglocatie.

In de praktijk

Wateroverlast in een verzorgingshuis, brand in een ziekenhuis, het zijn situaties die je als werknemer bij een zorgorganisatie niet hoopt mee te maken. Toch gebeuren dit soort incidenten wel. Hoe vindt afstemming plaats tussen verschillende hulpdiensten, waar kan de getroffen zorginstelling informatie brengen en halen en welke informatie is dan relevant? Dit zijn thema’s die behandeld worden, niet alleen in theorie, maar vooral ook in de praktijk. Door het doen en beleven doen de deelnemers ervaring op, waardoor deze materie meer gaat leven en waarmee ze meer praktisch voorbereid zijn.

Goed voorbereid

De reacties van de Livio-medewerkers waren zeer positief. “Ik hoop het nooit mee te maken, maar als het gebeurt, ben ik in ieder geval goed voorbereid”, aldus één van de deelnemers. De deelnemers waardeerden het enthousiasme van de trainers met een goed en uitstekend. Het Safety Care Center heeft diverse ruimtes die ingedeeld zijn als verzorgingshuis, huisartsenpost en SEH-unit.

blog
Geplaatst op: 14-10-2016
Door: Safety Care Center