X Menu sluiten

Taal

Nieuws

Troned Training Factory

14e bestuur tekent intentieverklaring!

Op woensdag 15 november ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en de Stichting voor Katholiek en openbaar primair onderwijs Keender een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory in de lesprogramma’s van de dertien basisscholen uit de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente wordt opgenomen. Keender is het veertiende Twentse bestuur dat zich verbindt aan het concept. Steeds meer besturen zien de nut en noodzaak om het onderdeel te laten zijn van het lesprogramma op scholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen. Op dit moment bezoeken ongeveer 5.000 leerlingen de Risk Factory Twente.

In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Holthuizen uit Haaksbergen ondertekenden de burgemeester van Haaksbergen, de heer Kok, en de algemeen directeur van Keender, de heer Velseboer de intentieverklaring.

 

blog
Geplaatst op: 15-11-2017
Door: Risk Factory Twente

Tijdelijke route naar Twente Safety Campus

Vanaf 15 september tot 25 september is de Twente Safety Campus minder goed bereikbaar.

Omdat een nieuwe spoorviaduct wordt aangesloten op de Vliegveldstraat is het weggedeelte vanaf restaurant Frans op Den Bult in Deurningen naar de Twente Safety Campus afgesloten. Dit betekent dat de Twente Safety Campus vanuit Hengelo niet via Deurningen bereikbaar is. Vanuit Enschede is de Twente Safety Campus via de Vliegveldstraat wel bereikbaar.

Vanuit de richting Amersfoort/ Apeldoorn/ Deventer/ Hengelo

Wanneer u vanuit de richting Amersfoort/ Apeldoorn/ Deventer/ Hengelo komt kunt u het beste via Oldenzaal rijden. Dit neemt ongeveer 15 minuten meer reistijd in beslag. Wij adviseren u op tijd te vertrekken. In onze routebeschrijving leest u hoe u vanaf Oldenzaal op ons terrein komt.

Vanaf 25 september is de Twente Safety Campus weer via Deurningen bereikbaar.

blog
Geplaatst op: 06-09-2017
Door: Twente Safety Campus

Een week brandonderzoek op de Twente Safety Campus

Van 25 juni tot en met 30 juni is voor het eerst een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Samen met het IFV werd de praktijkweek voor de leergang brandonderzoeker georganiseerd.

Ongeveer twintig studenten deden ter afsluiting van hun opleiding brandonderzoek in een realistische omgeving. De intensieve week bestond uit een goede mix van theorie en praktijk. Door de diversiteit aan brandscenario’s, verschillende demo’s, praktijktesten en het houden van interviews moesten de studenten aan de slag om achter de oorzaak van een brand te komen. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw speelde een belangrijke rol. Zo waren er vijf verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw.

Zowel het IFV als de Twente Safety Campus kijken terug op een zeer geslaagde week.

blog
Geplaatst op: 07-07-2017
Door: Safety Field Lab

Ondertekening samenwerking IFV en Twente Safety Campus

Een officieel moment vanmorgen op de Twente Safety Campus. Daar tekende Wim Beckmann, manager Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), en Stephan Wevers namens de Twente Safety Campus, een overeenkomst voor het organiseren van een trainingsweek brandonderzoek.

Van 25 juni tot en met 30 juni wordt voor het eerste een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw op de Twente Safety Campus speelt een belangrijke rol.Zo zijn er verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw. Ongeveer twintig studenten gaan brandonderzoek doen in een realistische omgeving. De trainingsweek wordt afgesloten met een praktijkexamen brandonderzoek.

“Brandonderzoek wordt steeds belangrijker”, vertelt Stephan Wevers. “Met het onderzoeksgebouw hebben we unieke locatie beschikbaar die een belangrijke bijdrage levert aan het vakgebied brandonderzoek. Het is een mooie stap dat vanaf nu ook de brandweeracademie hiervan gebruik gaat maken”.

blog
Geplaatst op: 26-04-2017
Door: Twente Safety Campus

Gereedschap beschikbaar door Witzand Bouwmaterialen

Op de Twente Safety Campus hebben studenten van de opleiding Elektrotechniek en opleiding Bouw en Infra van het ROC Hengelo scenario’s gemaakt in het brandonderzoeksgebouw. Voor de studenten is dit een leeropdracht, waarin zij praktijkgericht te werk kunnen gaan. Om de studenten goed hun werk uit te laten voeren, heeft Witzand Bouwmaterialen uit Almelo een gedeelte van het gereedschap gesponsord. Een mooie samenwerking!

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Safety Field Lab

Drones: hulpdiensten zetten stap in samenwerking

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Zo kunnen ze helpen bij het opsporen en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen, brandonderzoek of het vinden van drenkelingen. Al langere tijd doet de brandweer met de pilot van de regio's Midden- en West-Brabant en Twente ervaringen op. Deze kennis en ervaringen worden gebruikt voor het landelijke project Drones van Brandweer Nederland. Met als doel het inrichten van een eigen landelijke vliegorganisatie voor de brandweer. ‘We komen nu in de volgende fase’, stelt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘We zoeken naar samenwerking met Defensie en de nationale politie op het gebied van de inzet van onbemande luchtvaartuigen, maar ook op onderhoud, opleiding, training en kennisontwikkeling.’

Samenwerkende hulpdiensten

De samenwerking is vrijdag bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring.’ Dat gebeurde - in aanwezigheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – op vrijdag 8 september tijdens het seminar ‘Vliegen met drones’ op de Twente Safety Campus. Wevers: ‘Een betere plek voor de ondertekening is er niet. Op deze locatie, met defensieverleden, werken hulpdiensten, onderwijs, instellingen en burgers samen aan veiligheid. Bovendien heeft het chinese bedrijf DJI onlangs een Memorandum of Understanding met Space53 ondertekend. Het bedrijf kiest er voor om samen met Space53 projecten te ontwikkelen om de publieke veiligheid te vergroten door de inzet van drones. Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma op Technology Base voor reddingswerkers en het ontwikkelen van standaard procedures voor het inzetten van drones bij hun reddingsacties. De brandweer én de Twente Safety Campus zijn hier als partner bij betrokken’.

 

Lees hier meer over het seminar drones op de Twente Safety Campus.

blog
Geplaatst op: 08-09-2017
Door: Twente Safety Campus

Rook bij brand gevaarlijk? 'Snuffel' drone van de toekomst weet het

Het lijkt wel science-fiction: een drone die door een grote rookwolk bij een brand vliegt en direct kan zeggen of de rook gevaarlijk is. Door een samenwerking van Saxion, Brandweer Twente en drone-ontwikkelaar Dronexperts moet het in de toekomst het nieuwe wapen van de brandweer worden.  Als testlocatie wordt de Twente Safety Campus gebruikt.

Bekijk het item van RTV Oost.

blog
Geplaatst op: 18-07-2017
Door: Twente Safety Campus

Grootste civiele dronesproducent ter wereld kiest voor Twente

Het Chinese bedrijf DJI heeft ervoor gekozen om met Space53 projecten te ontwikkelen om de publieke veiligheid te vergroten door de inzet van drones. Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma op Technology Base voor reddingswerkers en het ontwikkelen van standaard procedures voor het inzetten van drones bij hun reddingsacties. DJI, wereldwijd marktleider in ontwikkeling en productie van civiele drones, tekende op woensdag 5 juli op de Twente Safety Campus een Memorandum of Understanding met Space53, de publiek-private samenwerking voor ontwikkeling van onbemande systemen.

In maart dit jaar publiceerde DJI een rapport waaruit blijkt dat in de afgelopen vijf jaar de inzet van drones wereldwijd ten minste 59 mensen het leven heeft gered. Overal ter wereld worden drones steeds vaker ingezet door brandweer en reddingswerkers tijdens operaties.

Lees hier meer over op de website van Space53.

blog
Geplaatst op: 05-07-2017
Door: Twente Safety Campus

Steeds meer scholen verbinden zich aan Risk Factory

Op woensdag 29 maart ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en de Stichting Scholengroep Primato Hengelo (acht basisscholen verdeeld over dertien locaties) een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory in de lesprogramma’s van acht basisscholen uit Hengelo wordt opgenomen. Primato is het eerste Hengelose, maar het achtste Twentse bestuur dat zich heeft verbonden aan het concept. Steeds meer besturen zien de nut en noodzaak om het onderdeel te laten zijn van het lesprogramma op scholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen.

In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Breemars ondertekenden de burgemeester van Hengelo, de heer Schelberg, en de algemeen directeur van Primato, de heer Loman, de intentieverklaring.

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Risk Factory Twente

91 studenten van ROC van Twente krijgen les over brandveiligheid

Op donderdag 2 februari ontving Brandweer Twente 91 eerstejaarsstudenten van de opleiding Bouw en Infra van het ROC van Twente op de Twente Safety Campus. Ze maakten bij ons kennis met onderdelen als brandveiligheid in de bouw en brandonderzoek. Daarnaast brachten ze ook een bezoek aan onze Risk Factory Twente.

Vanaf 2013 werkt Brandweer Twente al nauw samen met het ROC van Twente. Het vakgebied brandveiligheid is inmiddels geïntegreerd in de beroepsopleiding Bouw en Infra. Dit heeft tot doel om studenten kennis te laten maken met de gevolgen van brand, brandgedrag, maar ook de herkenning van brandpreventieve maatregelen, de organisatie van de brandweer en de Twente Safety Campus.

De lessen zijn interactief: geen dikke boeken doorspitten, maar leren door te doen. Onder leiding van brandweerdocenten volgen de studenten een gevarieerd en praktijkgericht lesprogramma over brandveiligheid.

blog
Geplaatst op: 03-02-2017
Door: Twente Safety Campus

14e bestuur tekent intentieverklaring!

Op woensdag 15 november ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en de Stichting voor Katholiek en openbaar primair onderwijs Keender een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory in de lesprogramma’s van de dertien basisscholen uit de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente wordt opgenomen. Keender is het veertiende Twentse bestuur dat zich verbindt aan het concept. Steeds meer besturen zien de nut en noodzaak om het onderdeel te laten zijn van het lesprogramma op scholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen. Op dit moment bezoeken ongeveer 5.000 leerlingen de Risk Factory Twente.

In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Holthuizen uit Haaksbergen ondertekenden de burgemeester van Haaksbergen, de heer Kok, en de algemeen directeur van Keender, de heer Velseboer de intentieverklaring.

 

blog
Geplaatst op: 15-11-2017
Door: Risk Factory Twente

Drones: hulpdiensten zetten stap in samenwerking

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Zo kunnen ze helpen bij het opsporen en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen, brandonderzoek of het vinden van drenkelingen. Al langere tijd doet de brandweer met de pilot van de regio's Midden- en West-Brabant en Twente ervaringen op. Deze kennis en ervaringen worden gebruikt voor het landelijke project Drones van Brandweer Nederland. Met als doel het inrichten van een eigen landelijke vliegorganisatie voor de brandweer. ‘We komen nu in de volgende fase’, stelt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘We zoeken naar samenwerking met Defensie en de nationale politie op het gebied van de inzet van onbemande luchtvaartuigen, maar ook op onderhoud, opleiding, training en kennisontwikkeling.’

Samenwerkende hulpdiensten

De samenwerking is vrijdag bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring.’ Dat gebeurde - in aanwezigheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – op vrijdag 8 september tijdens het seminar ‘Vliegen met drones’ op de Twente Safety Campus. Wevers: ‘Een betere plek voor de ondertekening is er niet. Op deze locatie, met defensieverleden, werken hulpdiensten, onderwijs, instellingen en burgers samen aan veiligheid. Bovendien heeft het chinese bedrijf DJI onlangs een Memorandum of Understanding met Space53 ondertekend. Het bedrijf kiest er voor om samen met Space53 projecten te ontwikkelen om de publieke veiligheid te vergroten door de inzet van drones. Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma op Technology Base voor reddingswerkers en het ontwikkelen van standaard procedures voor het inzetten van drones bij hun reddingsacties. De brandweer én de Twente Safety Campus zijn hier als partner bij betrokken’.

 

Lees hier meer over het seminar drones op de Twente Safety Campus.

blog
Geplaatst op: 08-09-2017
Door: Twente Safety Campus

Tijdelijke route naar Twente Safety Campus

Vanaf 15 september tot 25 september is de Twente Safety Campus minder goed bereikbaar.

Omdat een nieuwe spoorviaduct wordt aangesloten op de Vliegveldstraat is het weggedeelte vanaf restaurant Frans op Den Bult in Deurningen naar de Twente Safety Campus afgesloten. Dit betekent dat de Twente Safety Campus vanuit Hengelo niet via Deurningen bereikbaar is. Vanuit Enschede is de Twente Safety Campus via de Vliegveldstraat wel bereikbaar.

Vanuit de richting Amersfoort/ Apeldoorn/ Deventer/ Hengelo

Wanneer u vanuit de richting Amersfoort/ Apeldoorn/ Deventer/ Hengelo komt kunt u het beste via Oldenzaal rijden. Dit neemt ongeveer 15 minuten meer reistijd in beslag. Wij adviseren u op tijd te vertrekken. In onze routebeschrijving leest u hoe u vanaf Oldenzaal op ons terrein komt.

Vanaf 25 september is de Twente Safety Campus weer via Deurningen bereikbaar.

blog
Geplaatst op: 06-09-2017
Door: Twente Safety Campus

Rook bij brand gevaarlijk? 'Snuffel' drone van de toekomst weet het

Het lijkt wel science-fiction: een drone die door een grote rookwolk bij een brand vliegt en direct kan zeggen of de rook gevaarlijk is. Door een samenwerking van Saxion, Brandweer Twente en drone-ontwikkelaar Dronexperts moet het in de toekomst het nieuwe wapen van de brandweer worden.  Als testlocatie wordt de Twente Safety Campus gebruikt.

Bekijk het item van RTV Oost.

blog
Geplaatst op: 18-07-2017
Door: Twente Safety Campus

Een week brandonderzoek op de Twente Safety Campus

Van 25 juni tot en met 30 juni is voor het eerst een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Samen met het IFV werd de praktijkweek voor de leergang brandonderzoeker georganiseerd.

Ongeveer twintig studenten deden ter afsluiting van hun opleiding brandonderzoek in een realistische omgeving. De intensieve week bestond uit een goede mix van theorie en praktijk. Door de diversiteit aan brandscenario’s, verschillende demo’s, praktijktesten en het houden van interviews moesten de studenten aan de slag om achter de oorzaak van een brand te komen. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw speelde een belangrijke rol. Zo waren er vijf verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw.

Zowel het IFV als de Twente Safety Campus kijken terug op een zeer geslaagde week.

blog
Geplaatst op: 07-07-2017
Door: Safety Field Lab

Grootste civiele dronesproducent ter wereld kiest voor Twente

Het Chinese bedrijf DJI heeft ervoor gekozen om met Space53 projecten te ontwikkelen om de publieke veiligheid te vergroten door de inzet van drones. Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma op Technology Base voor reddingswerkers en het ontwikkelen van standaard procedures voor het inzetten van drones bij hun reddingsacties. DJI, wereldwijd marktleider in ontwikkeling en productie van civiele drones, tekende op woensdag 5 juli op de Twente Safety Campus een Memorandum of Understanding met Space53, de publiek-private samenwerking voor ontwikkeling van onbemande systemen.

In maart dit jaar publiceerde DJI een rapport waaruit blijkt dat in de afgelopen vijf jaar de inzet van drones wereldwijd ten minste 59 mensen het leven heeft gered. Overal ter wereld worden drones steeds vaker ingezet door brandweer en reddingswerkers tijdens operaties.

Lees hier meer over op de website van Space53.

blog
Geplaatst op: 05-07-2017
Door: Twente Safety Campus

Ondertekening samenwerking IFV en Twente Safety Campus

Een officieel moment vanmorgen op de Twente Safety Campus. Daar tekende Wim Beckmann, manager Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), en Stephan Wevers namens de Twente Safety Campus, een overeenkomst voor het organiseren van een trainingsweek brandonderzoek.

Van 25 juni tot en met 30 juni wordt voor het eerste een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw op de Twente Safety Campus speelt een belangrijke rol.Zo zijn er verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw. Ongeveer twintig studenten gaan brandonderzoek doen in een realistische omgeving. De trainingsweek wordt afgesloten met een praktijkexamen brandonderzoek.

“Brandonderzoek wordt steeds belangrijker”, vertelt Stephan Wevers. “Met het onderzoeksgebouw hebben we unieke locatie beschikbaar die een belangrijke bijdrage levert aan het vakgebied brandonderzoek. Het is een mooie stap dat vanaf nu ook de brandweeracademie hiervan gebruik gaat maken”.

blog
Geplaatst op: 26-04-2017
Door: Twente Safety Campus

Steeds meer scholen verbinden zich aan Risk Factory

Op woensdag 29 maart ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en de Stichting Scholengroep Primato Hengelo (acht basisscholen verdeeld over dertien locaties) een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory in de lesprogramma’s van acht basisscholen uit Hengelo wordt opgenomen. Primato is het eerste Hengelose, maar het achtste Twentse bestuur dat zich heeft verbonden aan het concept. Steeds meer besturen zien de nut en noodzaak om het onderdeel te laten zijn van het lesprogramma op scholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen.

In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Breemars ondertekenden de burgemeester van Hengelo, de heer Schelberg, en de algemeen directeur van Primato, de heer Loman, de intentieverklaring.

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Risk Factory Twente

Gereedschap beschikbaar door Witzand Bouwmaterialen

Op de Twente Safety Campus hebben studenten van de opleiding Elektrotechniek en opleiding Bouw en Infra van het ROC Hengelo scenario’s gemaakt in het brandonderzoeksgebouw. Voor de studenten is dit een leeropdracht, waarin zij praktijkgericht te werk kunnen gaan. Om de studenten goed hun werk uit te laten voeren, heeft Witzand Bouwmaterialen uit Almelo een gedeelte van het gereedschap gesponsord. Een mooie samenwerking!

blog
Geplaatst op: 29-03-2017
Door: Safety Field Lab

91 studenten van ROC van Twente krijgen les over brandveiligheid

Op donderdag 2 februari ontving Brandweer Twente 91 eerstejaarsstudenten van de opleiding Bouw en Infra van het ROC van Twente op de Twente Safety Campus. Ze maakten bij ons kennis met onderdelen als brandveiligheid in de bouw en brandonderzoek. Daarnaast brachten ze ook een bezoek aan onze Risk Factory Twente.

Vanaf 2013 werkt Brandweer Twente al nauw samen met het ROC van Twente. Het vakgebied brandveiligheid is inmiddels geïntegreerd in de beroepsopleiding Bouw en Infra. Dit heeft tot doel om studenten kennis te laten maken met de gevolgen van brand, brandgedrag, maar ook de herkenning van brandpreventieve maatregelen, de organisatie van de brandweer en de Twente Safety Campus.

De lessen zijn interactief: geen dikke boeken doorspitten, maar leren door te doen. Onder leiding van brandweerdocenten volgen de studenten een gevarieerd en praktijkgericht lesprogramma over brandveiligheid.

blog
Geplaatst op: 03-02-2017
Door: Twente Safety Campus